II Edycja – 2018

II Kongres Pracy Tymczasowej, wzorem pierwszego spotkania pełen był wiedzy, inspiracji i praktycznych rozwiązań. Uczestnicy nie kryli zadowolenia.

Konferencję otworzył Michał Podulski – Przewodniczący Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej SAZ, Wiceprezes Zarządu SAZ, Członek Zarządu Toolip HR Sp. z o.o.

 

Następnie dr Maciej Chakowski omówił Zmiany w ustawie APT w 2017 i związane z nimi rozwiązania praktyczne. Nie zabrakło kontrowersyjnych wątków.

 

Kolejno głos zabrał r. pr. Przemysław Ciszek, który przybliżył nam  zagadnienia w zakresie zatrudniania obywateli m.in. Ukrainy w Polsce i zachodzące w tym zakresie zmiany prawa.

 

Nie zabrakło też głosu Głównego Inspektoratu Pracy w osobie Pani Agnieszki Jaroszek, która przybliżyła uczestnikom temat kontroli PIP oraz sankcji jakie mogą ich dotknąć na tle zmian ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nie zabrakło też informacji o odpowiedzialności za naruszanie przepisów obowiązujących od 1 czerwca 2017 r.

 

Wielu uczestników czekało na niezwykle ważny temat konferencji jakim było konstruowanie umów w branży pracy tymczasowej: agencja – pracownik/zleceniobiorca – kontrahent. Mecenas Joanna Torbe w sposób rzeczowy przybliżyła uczestnikom najnowsze orzecznictwo, wyniki i przebieg kontroli a także praktykę wyniesioną ze sporów sądowych.

Całość zwieńczyła dyskusja przedstawicieli branży APT.