Kontakt

 Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Koszykowa 69 lok 3
00-667 Warszawa
NIP: 526-287-47-31
Tel. +22 623-85-53,  biuro@saz.org.pl 

Numer konta: 86 1240 1037 1111 0010 5165 7421


Anna Bals
Koordynator Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej

a.bals@saz.org.pl

+48 502 415 246

Karina Knyż-Grzywa
Dyrektor Biura

k.knyz-grzywa@saz.org.pl

+48 508 300 654