Organizatorzy

Pomysł na zorganizowanie I Kongresu Pracy Tymczasowej w Polsce powstał w czasie spotkań Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej, która działa w ramach SAZ. Agencje członkowskie zauważyły, że potrzeba miejsca, gdzie wszystkie zainteresowane Agencje Pracy Tymczasowej będą mogły z jednej strony poznać najnowszą wiedzę dotyczącą aktualnych i planowanych regulacji prawnych a z drugiej strony rozpocząć dyskusję na temat zagrożeń i konsekwencji istotnych zmian.

Kongres to też czas na podsumowanie I kwartału akcji promocyjnej której celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Agencji Pracy Tymczasowej.

LOGO SAPT_1

Do Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej SAZ należą: