Prelegenci

MCH_stojace (2)dr Maciej Chakowski

Jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów UE. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.


PC_stojące-207x300

Przemysław Ciszek

Jest radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

 

 

k


D.GórskiDariusz Górski

Inspektor pracy. Aktualnie pracownik Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy. Ekspert z zakresu delegowania pracowników oraz transgranicznych stosunków zatrudnienia.

Odpowiedzialny  za rozwijanie współpracy PIP z organami nadzoru nad warunkami pracy innych krajów UE –  w ramach porozumień bilateralnych oraz w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.

 

 

.

.

 


 

M_J_Jaworski

Michał Jan Jaworski

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów LLM z międzynarodowego prawa podatkowego na Stellenbosch University (RPA); stypendysta DAAD  na Universität Osnabrück (2000), Eberhard Karls Universität w Tübingen (2003) i  Wyższym Sądzie Krajowym (Oberlandesgericht) w Düsseldorfie (2004). Od 2007 r. wpisany na listę jako adwokat w Polsce oraz jako adwokat – prawnik zagraniczny w Niemczech – w kancelarii Pietrzyk & Kollegen w Düsseldorfie zajmujący się w praktyce prawnymi i podatkowymi aspektami transgranicznej działalności gospodarczej, w szczególności świadczenia usług, delegowania i użyczania pracowników na rynku niemieckim. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego oraz międzynarodowego prawa podatkowego.  Od 2016 r. partner zarządzający kancelarii ZJPL Pietrzyk, Znyk, Jaworski, Lewandowski sp.p. w Warszawie, wchodzącej w skład sojuszu ZJPL International Lawyers. Członek Izby Adwokackiej w Toruniu i w Düsseldorfie (Rechtsanwaltskammer Düsseldorf).

 


R.Lewandowski

Marcin Paweł Lewandowski

absolwent prawa na Uniwersytecie w Tilburgu kierunek prawo europejskie i międzynarodowe; pracownik naukowy na Uniwersytecie w Tuilburgu(2004-2007). Od 2008 roku członek Izby Adwokackiej w Amsterdamie (advocaat). Prawnik zagraniczny wpisany na listę prawników zagranicznych ORA w Warszawie. Prowadzi praktykę międzynarodową od 2003 roku. Występował w wielu postępowaniach związanych ze swobodą świadczenia usług po stronie polskich przedsiębiorców przed sądami krajowymi w Niderlandach a także przed Europejskim Trybunałem sprawiedliwości. Prelegent na wielu konferencjach, warsztatach i seminariach poświęconych transgranicznej działalności gospodarczej i delegowaniu pracowników. Od 2016 roku partner kancelarii ZJPL Pietrzyk, Znyk, Jaworski, Lewandowski sp.p. w Warszawie, wchodzącej w skład sojuszu ZJPL International Lawyers. Założyciel i partner zarządzający Amsterdamskiej kancelarii ZJPL Lewandowski Advocatenkantoor BV. Członek Izby Adwokackiej w Amsterdamie oraz Izby Adwokackiej w Warszawie. Prezes Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach (PCCNL).


rpRyszard Pietrzyk 

Absolwent prawa na Universität zu Köln. Od 1995 r. adwokat niemiecki (Rechtsanwalt) w Düsseldorfie, od 1998 r. partner w niemieckiej sieciowej kancelarii prawnej, odpowiedzialny m.in za stworzenie warszawskiego oddziału kancelarii. Od początku 2007 r. założyciel i partner zarządzający kancelarii Pietrzyk & Kollegen w Düsseldorfie, od 2016 r. wchodzącej w skład sojuszu ZJPL International Lawyers. Ponad dwudziestoletnia praktyka w zakresie doradztwa prawnego związanego z transgraniczną działalnością gospodarczą na rynku niemieckim i polskim oraz reprezentacji polskich przedsiębiorców przed niemieckimi sądami i organami administracji. Autor licznych publikacji poświęconych prawu gospodarczemu, budowlanemu oraz prawu pracy i ubezpieczeń społecznych. Prelegent na wielu konferencjach, warsztatach i seminariach poświęconych transgranicznej działalności gospodarczej i delegowaniu pracowników. Członek Izby Adwokackiej w Düsseldorfie (Rechtsanwaltskammer Düsseldorf) oraz Izby Adwokackiej w Warszawie, a także Wirtschaftsclub Düsseldorf oraz Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Warszawie. Członek Zarządu  Polskiej Izby Gospodarczej w Niemczech (Polnische Wirstschaftskammer in Deutschland e.V.).


M.PodulskiMichał Podulski

Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Przewodniczący Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej. Pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora do spraw Sprzedaży w Toolip HR Sp. z o.o. Odpowiada za rozwój portfela klientów, a także za strategię marketingową.

 

 

 

 

 

.

 


S.Siezieniewski

Sławomir Siezieniewski

Dziennikarz i prezenter z Gdańska pracujący w TVP Info. Relacjonował dla TVP największe wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne: wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe, pielgrzymki papieskie. Współpracował z Redakcją Sportową TVP podczas igrzysk olimpijskich w Atlancie, Sidney, Turynie i Salt Lake.

 


Joanna TorbeJoanna Torbé

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa karnego. Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz pozaprocesowej obsłudze przedsiębiorców. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (n.in. PIP i ZUS), organami ścigania i administracji publicznej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników za granicę i zatrudnieniem cudzoziemców, pracą tymczasową oraz ochroną danych osobowych.