PROGRAM

Zapraszamy do zapoznania się z programem*

 

9:30 – 10:00 Rejestracja, powitalna kawa
10:00 – 10:30 Otwarcie spotkania 

Michał Podulski – Przewodniczący Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej SAZ, Wiceprezes Zarządu SAZ, Członek Zarządu Toolip HR Sp. z o.o.

Słowo wstępu. Nowe wyzwania i zagrożenia jakie od  1 czerwca 2017 r. wraz wejściem w życie nowelizacji ustawy o pracy tymczasowej spotyka rynek Agencji Pracy Tymczasowej.

Andrzej Godlewski – polski dziennikarz prasowy, menedżer telewizyjny, publicysta radiowy, prowadzący II Kongres Pracy Tymczasowej.

10:30 – 12:00 Zmiany w ustawie APT 2017 – praktyka i kontrowersje

dr Maciej Chakowski – Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

 1. Nowe ograniczenia w korzystaniu z pracy tymczasowej – 4 zakazy
 2. Ograniczenie czasowe 18/36 na nowych zasadach – kontrowersyjne przepisy przejściowe
 3. Sankcje dla APT i Pracodawców Użytkowników nawet do 100 000 zł – zasady ich stosowania w praktyce
 4. Przedłużanie umów do dnia porodu z pracownicami tymczasowymi – relacje APT i PU
 5. Rozwiązania outsourcingowe w branży pracy tymczasowej – ryzyka, uwagi praktyczne, kontrole
12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 13:30

Przegląd kluczowych zagadnień w zakresie zatrudniania obywateli m.in. Ukrainy w Polsce (zmiany prawa)  

r. pr. Przemysław Ciszek – C&C Chakowski & Ciszek

 1. Zmiany zasad zatrudniania obywateli Ukrainy 2018 (projekt ustawy uchwalony przez sejm) – praca tymczasowa, outsourcing.
 2. Praca na stemplu, koszty, ułatwienia dla stosujących umowy o pracę itp.  – obywatele Ukrainy, Białorusi, itd. – po 1 stycznia 2018 r.
 3. Nowe obowiązki polskich agencji pracy tymczasowej przy współpracy z zagranicznymi pośrednikami (czy polska firma może współpracować z agentami za granicą)
 4. Warunki oddelegowania pracowników z Ukrainy do Niemiec (zarys problemu)
13:30 – 14:15 Kontrole PIP oraz sankcje na tle zmian ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz odpowiedzialność za naruszanie przepisów obowiązujących od 1 czerwca 2017 r.  

Agnieszka Jaroszek – Główny Specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia, Główny Inspektorat Pracy

 1. Kontrole w agencjach pracy tymczasowej
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
14:15 – 15:00 Lunch

15:00 – 16:00

Konstruowanie umów w branży pracy tymczasowej: agencja – pracownik/zleceniobiorca – kontrahent. Orzecznictwo, kontrole, spory sądowe.

mec. Joanna Torbe –  Kancelaria Adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

 1. 10 najczęściej popełnianych błędów w umowach z pracownikami i osobami współpracującymi na zlecenie
 2. Jedna umowa z użytkownikiem – dwie formy zatrudnienia z pracownikiem – czy to możliwe?
 3. „Parasolowe zabezpieczenia” – najważniejsze postanowienia które trzeba dodać do umów z użytkownikami od 1.6.2017 r.
 4. Postanowienia w odróżniające pracę tymczasową od outsourcingu
16:00 – 16:45 Dyskusja przedstawicieli branży
 16:45 – 17:00  Podsumowanie i zakończenie

 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.