PROGRAM

9:00 – 9:30

Rejestracja

9:30 – 9:40

Przywitanie gości:

Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

Michał Podulski – Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Przewodniczący Podzespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. reformy rynku pracy, Członek Rady Rynku Pracy

 

9:40 – 10:30

Kondycja branży APT: Zagrożenia i perspektywy. Debata

Goście Panelu:

  1. Michał Podulski Wiceprezes SAZ
  2. Leszek Zieliński Ekspert Rynku Pracy SAZ
  3. dr. Benjamin Cope i Myroslava Keryk Fundacja nasz Wybór
  4. Michał Nocuń Kancelaria C&C Chakowski & Ciszek
  5. Paweł Kułaga Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej 

10:30 – 11:10

Bieżące problemy z legalizacją cudzoziemców w Polsce.

Przemysław Ciszek Kancelaria C&C Chakowski & Ciszek

11:10 – 11:50

Nowa Polityka Migracyjna Polski – zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020 r.

Przemysław Ciszek Kancelaria C&C Chakowski & Ciszek

Michał Nocuń Kancelaria C&C Chakowski & Ciszek

11:50 – 12:30

Otwarcie rynku niemieckiego na obywateli państw spoza UE.

Joanna Torbé Kancelaria Adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 13:30

Modele optymalizacji podatkowe i ZUS w branży APT i outsourcingowej

Grzegorz Ziomkowski Kancelaria C&C Chakowski & Ciszek

13:30 – 14:00

Kontrole i Sankcje

Kontrole w agencjach zatrudnienia na tle znowelizowanej ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 594 ze zm.).

Agnieszka Jaroszek Główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP

Kontrole w obszarze zatrudniania cudzoziemców

Dorota Skrzypczyk Ppor. SG/ BG 2nd Lt.

14:00 – 14:30

Przerwa na lunch

14:30 – 15:30

Grywalizacja w rozwoju firmy i jej pracowników.

Agnieszka Szwejkowska Konsultant biznesowy, coach PCC, trener, superwizor, psycholog

15:30 – 16:00

Stale emocjonalni w pracy tymczasowej.

Jacek Jakubowski Superwizor Grupy Trop, trener, coach

16:00

Podsumowanie i zakończenie