Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem*

9:30 – 10:30 Rejestracja, powitalna kawa
10:30 – 10:45 Otwarcie spotkania 

Michał Podulski – Przewodniczący Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej SAZ, Wiceprezes Zarządu SAZ, Członek Zarządu Toolip HR Sp. z o.o.

Słowo wstępu. Wejście nowej ustawy, liczne regulacje prawne znacząco zmieniają rzeczywistość Agencji zatrudnienia a w szczególności Agencji Pracy Tymczasowej.

Sławomir Siezieniewski – dziennikarz i prezenter z Gdańska pracujący w TVP Info, prowadzący I Kongres Pracy Tymczasowej

10:45 – 11:30 Delegowanie pracowników z i na terytorium RP

Dariusz Górski –  Departament Legalności Zatrudnienia, Główny Inspektorat Pracy

Delegowanie pracowników z i na terytorium RP w świetle przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z uwzględnieniem pracowników tymczasowych z tzw. krajów trzecich. Planowane zmiany dotyczące powierzania pracy pracownikom tymczasowym

11:30 – 12:30

Nowelizacja prawa o APT – zagrożenia i wyzwania dla branży w 2017 r

dr Maciej Chakowski – Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Planowane zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2017

 1. Ograniczenia dla tzw. „pączkujących agencji”
 2. Nowe ograniczenia w stosowaniu zatrudnienia tymczasowego
 3. Ograniczenia dla permanentnego zatrudniania pracowników tymczasowych (aspekt pracowniczy i
  cywilnoprawny)
 4. Pracownica tymczasowa w ciąży a umowa na czas określony po zmianach
 5. Ewidencja pracowników tymczasowych

Płaca minimalna dla zleceniobiorców w 2017

 1. Ewidencja czasu pracy dla zleceniobiorców
 2. Zasady ochrony minimalnego wynagrodzenia dla zatrudnień cywilnoprawnych
 3. Forma i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia minimalnego
 4. Sankcje od Państwowej Inspekcji Pracy
12:30 – 12:45 Przerwa kawowa
12:45 – 13:45

Umowy „outsourcingowe” w branży APT – możliwości i zagrożenia  

r. pr. Przemysław Ciszek – C&C Chakowski & Ciszek

 1. Czym różni się outsourcing o pracy tymczasowej?
 2. Odpowiedzialność za BHP, stawkę (np. 13 zł), ewidencję godzin pracy w konstrukcji umowy outsourcingowej.
 3. Zagrożenia i ryzyka zawieranych umów tzw. Outsourcingowych (kiedy mogą zostać uznane za nieważne).
 4. Czym grozi zatrudnienie pracowników będących uprzednio pracownikami klienta i skierowanie ich od niego do pracy.
 5. Podległość służbowa pracowników – na co zwracać szczególną uwagę.
 6. Zagrożenia outsourcingu po zmianie przepisów o APT (projekt).
13:45 – 14:30 Lunch
 

14:30 – 15:30

Pracownicy zza wschodniej granicy. Aktualne przepisy, planowane zmiany i trudności, z którymi można się spotkać.

mec. Joanna Torbe –  Kancelaria Adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

 1. Planowane zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców i legalizacji pracy na 2017 r. – tryb zatrudnienia po zmianach.
 2. Zatrudnienie obywatela Ukrainy, a jego ubezpieczenie– możliwość optymalizacji.
 3. Dodatkowe świadczenia dla cudzoziemców (zakwaterowanie, wyżywienie) – czy trzeba oskładkować?
 4. Opodatkowanie wynagrodzenia cudzoziemców – różne interpretacje organów skarbowych.
 5. Najczęstsze przyczyny uznania przez PIP, że zatrudnienie jest nielegalne – pułapki w przepisach.
 6. Rekrutacja obywateli Ukrainy– własny biznes czy współpraca z agencją?
15:30 – 16:30 Delegowanie pracowników tymczasowych za granicę w kontekście nowych zmian prawnych.

mec. Marcin Paweł Lewandowski – Kancelaria Adwokacka  ZJPL Pietrzyk, Znyk, Jaworski, Lewandowski sp.p

Delegowanie pracowników tymczasowych/użyczanych na terytorium Niderlandów – aktualny stan prawny.

 

mec. Ryszard Pietrzyk, mec. Michał Jan Jaworski – Kancelaria Adwokacka  ZJPL Pietrzyk, Znyk, Jaworski, Lewandowski sp.p

Zmiany stanu prawnego w zakresie użyczania pracowników w Niemczech od 1 kwietnia 2017 r.

16:30 – 17:00 Rekomendacje na II Kongres Pracy Tymczasowej, Podsumowanie spotkania i Zakończenie

 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.