PRELEGENCI

MCH_stojace (2)dr Maciej Chakowski

Jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów UE. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.


PC_stojące-207x300

Przemysław Ciszek

Jest radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

.

.

.


Jaroszek AgnieszkaAgnieszka Jaroszek

Jest Głównym specjalistą w Departamencie Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.

.

.

.

.

 .


M.PodulskiMichał Podulski

Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Przewodniczący Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej. Pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora do spraw Sprzedaży w Toolip HR Sp. z o.o. Odpowiada za rozwój portfela klientów, a także za strategię marketingową.

.

 

 

 

 


Joanna TorbeJoanna Torbé

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa karnego. Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz pozaprocesowej obsłudze przedsiębiorców. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (n.in. PIP i ZUS), organami ścigania i administracji publicznej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników za granicę i zatrudnieniem cudzoziemców, pracą tymczasową oraz ochroną danych osobowych.


.